Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web oxbetcasino.click. Trước khi sử dụng trang web này, vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng dưới đây. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ những quy định và điều kiện sau đây. Nếu không đồng ý với những điều khoản này, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web.

Bạn đã xác nhận rằng bạn đủ độ tuổi pháp lý để sử dụng trang web này và có đủ khả năng pháp lý để tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Nếu bạn không đủ tuổi hoặc không có đủ khả năng pháp lý, vui lòng không sử dụng trang web.

1. Tài khoản

Khi đăng ký tài khoản trên trang web oxbetcasino.click, bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật về bản thân. Bạn cũng chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản và mật khẩu của mình. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động được thực hiện thông qua tài khoản của bạn.

2. Nội dung

Trang web oxbetcasino.click cung cấp các dịch vụ và nội dung có thể chứa thông tin từ nguồn mở hoặc các bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của thông tin này. Bạn sử dụng nội dung trên trang web này hoàn toàn có nguy cơ của riêng bạn.

Bạn cam kết không sử dụng trang web oxbetcasino.click để phổ biến hoặc chia sẻ nội dung vi phạm bất kỳ quy định pháp luật hoặc quyền riêng tư nào. Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ nội dung vi phạm nào mà chúng tôi phát hiện trên trang web.

3. Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định bảo mật hiện hành. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo bảo mật tuyệt đối của thông tin cá nhân và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm bảo mật nào do hành động của bên thứ ba.

  • Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ và nâng cao trải nghiệm của bạn trên trang web.
  • Chúng tôi sử dụng cookie để tăng cường tính năng và tùy chỉnh trang web cho bạn.
  • Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không được sự đồng ý của bạn.

4. Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền điều chỉnh, sửa đổi hoặc thay đổi điều khoản và điều kiện sử dụng bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.