Chính sách cookie

Cookie là các tệp văn bản nhỏ mà một trang web gửi đến trình duyệt của bạn và lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Cookie này cho phép trang web ghi nhớ hành vi của bạn và cung cấp cho bạn trải nghiệm cá nhân hơn.

1.1. Các loại cookie chúng tôi sử dụng

Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau trên trang web và ứng dụng của chúng tôi:

  • Cookie bắt buộc: Đây là các cookie cần thiết để đảm bảo trang web và ứng dụng hoạt động chính xác. Chúng không thu thập thông tin cá nhân.
  • Cookie phân tích: Chúng tôi sử dụng các cookie này để thu thập thông tin về cách khách truy cập và sử dụng trang web và ứng dụng của chúng tôi. Chúng giúp chúng tôi nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu quả của trang web và ứng dụng.
  • Cookie quảng cáo: Chúng tôi sử dụng các cookie này để theo dõi các hoạt động quảng cáo trên trang web và ứng dụng của chúng tôi và cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan hơn.

1.2. Chấp nhận Cookie

Khi bạn truy cập trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookie. Bạn có thể từ chối các cookie này hoặc thay đổi cài đặt cookie của mình bất kỳ lúc nào bằng cách chỉnh sửa cài đặt trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, việc từ chối cookie hoặc vô hiệu hóa chúng có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web và ứng dụng của chúng tôi.

1.3. Cookie của bên thứ ba

Chúng tôi cũng có thể cho phép các bên thứ ba, bao gồm các đối tác quảng cáo, sử dụng cookie trên trang web và ứng dụng của chúng tôi. Các bên thứ ba này có thể sử dụng cookie để cung cấp quảng cáo có liên quan và theo dõi hoạt động quảng cáo của bạn.